Hoạt động bóng đá thường niên

Không chỉ hướng mục tiêu hoàn thành công việc, IFSS cũng hướng các thành viên đến việc luôn chú trọng đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Other News
AOP 2024 - BẮT KỊP CHUYẾN BAY THỜI ĐẠI!!!
AOP 2024 - BẮT KỊP CHUYẾN BAY THỜI ĐẠI!!!
TEAMBUILDING 2024
TEAMBUILDING 2024
IFSS TỔ CHỨC KHOÁ HỌC "QUẢN LÝ THỜI GIAN"
Quản lý thời gian - Time Management
YEP 2023
YEP 2023
IFSS’S ANNUAL OPERATING PLAN 2024
IFSS’S ANNUAL OPERATING PLAN 2024