IFSS THIRD QUARTER RECOGNITION 🎉

Here are our 3rd quarter recognition criteria!

PASSION FOR GROWTH

Our project wouldn’t have been the same without your invaluable insight and creativity!

 

DEVELOPING SELF & OTHERS

I’m so grateful that you always take the time to help your coworkers. It’s really made our team come together.

 

HOLDING PEOPLE ACCOUNTABLE

A reliable employee is the best gift a leader can ask for. Thank you for being someone I can rely on.

 

𝑆𝑡𝑎𝑦 𝑡𝑢𝑛𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑒 𝑤ℎ𝑜 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑 𝑜𝑛𝑒. 😉

Other News
SINH NHẬT NHÂN VIÊN IFSS - THÁNG 7 + 8 + 9
Tổ chức sinh nhật hàng tháng cho CBNV trong công ty đã trở thành nét đẹp trong văn hóa doanh nghiệp của IFSS. Nhằm khích lệ tinh thần nhân viên, đồng thời tạo không gian vui vẻ, thân thiện để các phòng ban giao lưu, gắn kết với nhau.
Hoạt động bóng đá thường niên

Không chỉ hướng mục tiêu hoàn thành công việc, IFSS cũng hướng các thành viên đến việc luôn chú trọng đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

SINH NHẬT NHÂN VIÊN THÁNG 5 & 6

Trong ngày sinh nhật tốt đẹp này, chúc những điều may mắn sẽ đến với các bạn! Và chúc cho những ước mơ rực rỡ nhất của bạn đều có thể trở thành hiện thực!

Happy birthday!

Sinh nhật nhân viên tháng 3 & 4

Là một trong những hoạt động thường niên từ khi thành lập công ty. Ban lãnh đạo luôn mong muốn gửi thông điệp gắn kết, đồng hành và tham gia của từng cán bộ nhân viên trong công ty.

Với chủ đề "Tham gia và chia sẻ", hy vọng đội ngũ cán bộ nhân viên có sinh nhật vào tháng 3 và tháng 4 có nhiều sức khỏe và gặt hái nhiều thành công cùng công ty.

BLĐ IFSS