IFSS’S ANNUAL OPERATING PLAN 2023

 

Annual Operating Plan (AOP) là bản kế hoạch hoạt động trong một năm của Doanh nghiệp. AOP hoàn chỉnh được ví như bức tranh toàn diện của cả doanh nghiệp, cung cấp cái nhìn cụ thể về các hoạt động trong năm như: nguồn lực nhân sự, tài chính, công cụ,...  cần thiết để đạt được mục tiêu kinh doanh.

Vì vậy theo thường niên, IFSS tổ chức buổi họp AOP với sự tham gia của ban lãnh đạo, trưởng bộ phận và đại diện nhân viên các tổ để cùng nhau đánh giá lại tình hình kinh doanh năm qua. 

 

Mở đầu buổi tọa đàm, Mr. Richard Hoang (Giám đốc điều hành của IFSS Việt Nam) tổng kết các thành tựu và kết quả đã đạt được cũng như khó khăn mà IFSS đã gặp phải trong năm 2022 vừa qua.

 

 

Tiếp theo đó là các TBP cũng như đại diện các bộ phận lên trình bày các thành tựu, kết quả đạt được:

Buổi tọa đàm đã diễn ra thành công tốt đẹp. 

Các cấp quản lý của IFSS sẽ cùng triển khai xây dựng mục tiêu, chiến lược, lên kế hoạch hành động và dự trù ngân sách cho công ty cũng như phòng ban, hoàn thiện kế hoạch kinh doanh để sẵn sàng bước vào năm tài chính mới của công ty và chinh phục mục tiêu kinh doanh năm 2023 và những năm tiếp theo. 

2023 - A Year Of Efficiency Ultilization & Cost Saving!

 

Other News
AOP 2024 - BẮT KỊP CHUYẾN BAY THỜI ĐẠI!!!
AOP 2024 - BẮT KỊP CHUYẾN BAY THỜI ĐẠI!!!
TEAMBUILDING 2024
TEAMBUILDING 2024
IFSS TỔ CHỨC KHOÁ HỌC "QUẢN LÝ THỜI GIAN"
Quản lý thời gian - Time Management
YEP 2023
YEP 2023
IFSS’S ANNUAL OPERATING PLAN 2024
IFSS’S ANNUAL OPERATING PLAN 2024