SINH NHẬT NHÂN VIÊN IFSS - THÁNG 7 + 8 + 9
Tổ chức sinh nhật hàng tháng cho CBNV trong công ty đã trở thành nét đẹp trong văn hóa doanh nghiệp của IFSS. Nhằm khích lệ tinh thần nhân viên, đồng thời tạo không gian vui vẻ, thân thiện để các phòng ban giao lưu, gắn kết với nhau.

Sinh nhật của mỗi người luôn là một niềm vui lớn, tại IFSS niềm vui đó được chia sẻ cho tất cả các thành viên trong bữa tiệc sinh nhật. Lần này, IFSS đã tổ chức sinh nhật cho CBCNV có ngày sinh vào tháng 7 + 8 + 9.

Một vài hình ảnh trong buổi tiệc sinh nhật:

 

Other News
AOP 2024 - BẮT KỊP CHUYẾN BAY THỜI ĐẠI!!!
AOP 2024 - BẮT KỊP CHUYẾN BAY THỜI ĐẠI!!!
TEAMBUILDING 2024
TEAMBUILDING 2024
IFSS TỔ CHỨC KHOÁ HỌC "QUẢN LÝ THỜI GIAN"
Quản lý thời gian - Time Management
YEP 2023
YEP 2023
IFSS’S ANNUAL OPERATING PLAN 2024
IFSS’S ANNUAL OPERATING PLAN 2024