[IFRESH PROGRAM] Câu chuyện về nhiệt huyết tuổi trẻ

Trong thời gian vừa qua, hai bạn trẻ Phan Nguyễn Hoàng Thông và Trịnh Hoàng Duy thuộc chương trình IFRESH đã hỗ trợ bộ phận mua hàng hoành thành xuất sắc nhiệm vụ mà BLĐ đề ra.


Trong không khí vui tươi, ban lãnh đạo IFSS đã trao bằng khen cũng như gửi lời động viên tới hai bạn tiếp tục phát huy tinh thần và nhân rộng sự nhiệt huyết đến tập thể nhân viên IFSS.